Publicacións

CATÁLOGOS E GUÍAS

 • Foto Chao. Do establecemento fotográfico ao Museo: do 25 de abril ao 30 de xuño de 2007 [folleto-guía]. Xunta de Galicia, 2007
 • Albums para o reencontro. Ribadavia e os ribadavienses V. Imaxes da infancia.[exposición]. Xunta de Galicia, 2007
 • Albums para o reencontro. Ribadavia e os ribadavienses IV. Ribadavienses vistos por si mesmos. [exposición]. Xunta de Galicia, 2007
 • Fantasías republicanas: 20 decembro 2006-14 abril 2007 [exposición]. Xunta de Galicia, 2007
 • Albums para o reencontro. Ribadavia e os ribadavienses III. [exposición]. Xunta de Galicia, 2005.
 • Imaxes de Galicia: fotografía etnográfica. Homenaxe a Xaquín Lorenzo: catálogo da exposición. Xunta de Galicia, 2004.
 • Álbums para o reencontro. Ribadavia e os ribadavienses. II [exposición]. Xunta de Galicia, 2004

REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS

 • Depósito Rubén García Álvarez. Fondo Bibliográfico e documental. Xunta de Galicia, 2004.
 • Legado "Chucho" Sánchez Orriols. Fondo bibliográfico.Xunta de Galicia, 1997.

MONOGRAFÍAS

 • Un Abrente teatral : as mostras e o concurso de teatro de Ribadavia. Galaxia, 2002
 • O Ribeiro. O viño da cultura a cultura do viño. Mirabel, 2001.

 pc200003-copia.jpg

Galería: