Adquisicións 2008

 Este ano destacamos entre as adquisicións que se fixeron na Biblioteca do Museo Etnolóxico as referentes a temas de deporte, como apoio bibliográfico á exposición de Álbums para o reencontro. Ribadavia e o ribadavienses VI. O deporte, e bibliografía sobre deseño de exposicións:

Culturas en juego : ensayos de antropología del deporte en España, El Fenómeno deportivo : estudios sociológicos en torno al deporte, la violencia y la civilización, Deporte y modernización : la actividad física como elemento de transformación social y cultural en España, 1910-1936 , Sociología del deporte, Exhibition design, Exhibit design : high impact solution, La insurrección expositiva : cuando el montaje de exposiciones es creativo y divertido, cuando la exposición se convierte en una herramienta subversiva, La exposición comercial : tiendas y escaparatismo, stands y ferias, grandes almacenes y superficies.

Deporte:

  • Culturas en juego : ensayos de antropología del deporte en España. Esta obra recolle reflexións de diferentes investigadores acerca das prácticas físico-deportivas en España desde o punto de vista sociocultural. O deporte é un fenómeno total, un elemento clave para a comprensión das sociedades contemporáneas.
  • El Fenómeno deportivo : estudios sociológicos en torno al deporte, la violencia y la civilización de Eric Dunning. O autor aborda o tema do deporte moderno desde a óptica sociolóxica, trata temas como: a importancia social e sociolóxica do deporte, o deporte e as emocións, a comercialización e profesionalización do deporte, o deporte e o xénero.
  • Deporte y modernización : la actividad física como elemento de transformación social y cultural en España, 1910-1936 de Antonio Rivero Herraiz. O autor apunta a tese do deporte como factor da modernización española, o deporte como rexeneración, como aposta dos que viron que o exercicio físico debía incorporarse aos plans e proxectos educativos dunha España dinámica e moderna.
  • Sociología del deporte. Analiza aspectos como a estutura social da práctica deportiva, cultura deportiva e socialización, a mercantilización do deporte, a relación do deporte co xénero, a idade, a organización social, o espazo e o tempo, a ecoloxía e o mercado de traballo.

Deseño de exposicións:

  • Exhibition design de David Dernie. Na introdución dase unha perspectiva histórica sobre o desenvolvemento das exposicións e dos museos. Na primeira parte analiza a narrativa do espazo, o espazo performativo, a segunda refírese a práctica da visualización: iluminación, cor, sons, e gráficos, sempre ilustrado con fotografías, debuxos e diagramas de exposicións.
  • Exhibit design : high impact solution. Presenta a toda cor exemplos de exposcións, en Estados Unidos, de todo tipo de feiras comerciais: de roupa, de automoción, electrónica, seguros…
  • La insurrección expositiva : cuando el montaje de exposiciones es creativo y divertido, cuando la exposición se convierte en una herramienta subversiva de Paco Pérez Valencia. A museografía defendida neste tratado, é aquela, que desde o respecto pola obra e o seu entorno, aspira a xerar preguntas para espíritus inquedos, non a dar respostas a pasivos miróns.
  • La exposición comercial : tiendas y escaparatismo, stands y ferias, grandes almacenes y superficies de Juan Carlos Rico. ¿É o mesmo expor para vender que para mirar? ¿Podemos aprender algo desde campo da exposición para aplicar aos museos? ¿e a inversa?, estas son as preguntas que definen este proxecto de investigación e experimentación, para saír do aillamento de cada especialidade expositiva.

Todas as obras pódense consulta no catálógo en liña da biblioteca