Adquisicións 2008 (II)

Dentro das adquisicións de restauración e conservación destacamos as seguintes monografías: Aportaciones teóricas y experimentales en problemas de conservación. Actas del II seminario sobre restauración de bienes culturales. Aguilar de Campoo. 19-21 julio 2006, Innovación tecnológica en conservación y restauración del patrimonio, Analytical techniques in materials conservation, Guide de manipulation des collections, Conservation and care of glass objects, X-Radiography of textiles, dress and related objects, Indicadores para la gestión de conservación en museos, archivos y bibliotecas.

Na temática de museoloxía e museografía: Museums and difference, Musealizar la vida cotidiana: los museos etnológicos del Alto Aragón, El turismo cultural, los museos y su planificación, La caja de cristal: un nuevo modelo de museo.

Restauración e conservación:

 • Aportaciones teóricas y experimentales en problemas de conservación. Actas del II seminario sobre restauración de bienes culturales. Aguilar de Campoo. 19-21 julio 2006. No curso tratáronse temas tan distantes na metodoloxía e técnicas de intervención como : a construción e restauración do patrimonio construído con terra, a innovación tecnolóxica e conservación-restauración do patrimonio arqueolóxico moble, o marco legal, estrutura e documentos dos proxectos de restauración, o novo sistema de travesas móbiles para a consolidación de soportes en pinturas sobre táboa, a restauración das estruturas de madeira no mobiliario histórico, restauración de tapices e a restauración como medio de “redefinición” histórico-artística.
 • Innovación tecnológica en conservación y restauración del patrimonio. Presenta os traballos de investigación aplicada e de innovación tecnolóxica no campo da conservación e restauración do patrimonio arqueolóxico, artístico, histórico e industrial, expostos nunha Xornada Científica da Semana da Ciencia celebrada no Concello de Tres Cantos.
 • Analytical techniques in materials conservation, de B. H. Stuart. Para cada campo estudado: materiais inorgánicos, polímeros, biomateriais e metais, explica como os datos poden ser obtidos e interpretados nas distintas técnicas analíticas empregadas na conservación de materiais.
 • Guide de manipulation des collections, V. Illes. Esta guía forma parte dun proxecto de conservación preventiva levado por dez museos europeos e está dirixido a todas as persoas que se enfrentan regularmente a manipulación e desprazamento de pezas nos museos: conservadores, investigadores, fotógrafos, documentalistas…
 • Conservation and care of glass objects , S. P. Koob. Mostra os principios e métodos empregados na limpeza e restauración de obxectos de vidro, incluidos os aspectos de deterioro, a ética e estética da restauración, o almacenamento, técnicas de reparación de vidros rotos…
 • X-Radiography of textiles, dress and related objects, S. O’Connor e M. Brooks. Esta técnica non destrutiva revela datos sobre a técnica de fabricación, uso, desgaste, reparación, pautas e datas do desgaste de distintos obxectos téxtiles (arqueolóxicos, etnográficos, tapices, bordados… ). Esta mellora na documentación e interpretación permite practicar novos criterios na conservación.
 • Indicadores para la gestión de conservación en museos, archivos y bibliotecas, Héctor L. Zamorano.

Museoloxía e museografía:

 • Museums and difference. As relacións de diferenza, en particular de xénero, nacionalidade, raza, orixe étnica e os museos, son obxecto de estudo de investigadores e profesionais coa idea de reexaminar a forma de construír os museos, as súas coleccións e os seus públicos.
 • Musealizar la vida cotidiana: los museos etnológicos del Alto Aragón, Concha Matínez Latre. Presenta os procesos de institucionalización de sete pequenos museos locais do Pirineo Aragonés. Primeiro faise un percorrido teórico por nocións como pobo, xente e multitude, ademais das diferentes teorías sobre cultura popular. A segunda parte é un estudo de campo que permite aventurar cales son os factores que activan a musealización da vida cotidiana desde as novas significacións.
 • El turismo cultural, los museos y su planificación, de Manuel Ramos. Afróntanse as relacións dos museos co turismo cultural desde múltiples perspectivas: histórica, xeográfica, económica, comercial, social, política e técnica, baseándose nos criterios de sostibilidade, conservación e rendabilidade social, así como nos principios da ainda mal definida museoloxía crítica.
 • La caja de cristal: un nuevo modelo de museo. É un programa colectivo de investigación que tenta encontrar un prototipo espacial abstracto, que defina a nova organización de todos os compoñentes que viran a substituír o programa xa obsoleto do museo actual. Consta das seguintes partes: organización xeral do espazo, accesos, área pública, área de traballo, comunicación e relación co exterior.

Todas as obras pódense consulta no catálogo en liña da biblioteca