Prensa Histórica e Xornais Dixitalizados

A conservación e difusión do patrimonio bibliográfico é un tema que preocupa a moitas institucións, actualmente a través da internet podemos consultar a texto completo moitas publicacións periódicas antiguas sen necesidade de ir fisicamente á biblioteca ou centro de documentación. Presentamos algunhas páxinas en internet que nos permiten facer estas consultas:

Prensa Galega CSBG:

Publicacións periódicas publicadas en Galiza e fóra de Galiza, sobre temas galegos, no século XIX e XX.

Publicacións Centro Ramón Piñeiro:

Destacan publicacións periódicas pertencentes á prensa galega emigrante.

Hemeroteca Virtual Real Academia Galega:

Xornais e revistas culturais publicadas en Galiza fundamentalmente no século XIX e principios do XX.

Hemeroteca Digital BNE:

Prensa política, humorística, científica, deportiva, literaria… representativa da produción hemerográfica hispana conservada na Biblioteca Nacional, desde os seus inicios até o século XX, respetando os límites da lexislación.

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica:

Dentro do proxecto de colaboración do Ministerio de Cultura e as Comunidades Autónomas, fundacións, universidades para a dixitalización do Patrimonio Histórico Español. Son revistas de temática variada, que abrangue un amplo período histórico que chega até o século XVIII.

Hemeroteca Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:

Edicións dixitais de prestixiosas revistas científicas e culturais de diferentes áreas temáticas.