Taller O Museo no Cárcere. A Linguaxe Secreta dos Obxectos

Nos museos hai tempo que deixamos de aproximarnos aos obxectos que formas as coleccións coma se se tratase dun fetiche ou unha reliquia que hai que conservar, clasificar e exhibir, para pasar a valoralos como un documento ou testemuño dunha época, dun ámbito social dunhas condicións de vida. Desta idea parte a segunda edición do taller O Museo non cárcere que este ano, baixo a denominación de A Linguaxe secreta dous obxectos, trata de facer comprender o proceso de descodificación dos bens culturais e de facer ver que os obxectos nos falan dos aspectos humanos dá sociedade na que foron funcionais.

O taller que leva a cabo o Museo Etnolóxico dende o pasado día 3 de novembro, coa participación das persoas internas no Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) consiste en que os usuarios, orientados polo persoal técnico do Museo, desenvolvan ao longo de varias xornadas de traballo, un proxecto expositivo en todas as súas fases. En esta ocasión o tema da exposición son eles mesmos.

Cada participante deberá elixir un obxecto que forme parte dá súa vida cotiá e realizar unha lectura personalizada do mesmo. O obxecto debe converterse en testemuño dun aspecto dá súa vida non centro, do que é ou do que puido ser, dás súas ocupacións e do seu tempo de lecer, dás súas afeccións e afinidades, dos seus receos e os seus rexeitamentos, dás súas fantasías e inquietudes, etc.

Unha vez realizada a lectura do obxecto, e baseándose nesta, a fotógrafa Mar Caldas realizará unha interpretación creativa trasladando ese obxecto e a súa mensaxe a unha obra de arte, para finalmente, expolos conxuntamente baixo un mesmo discurso expositivo. A exposición inaugurarase o próximo día 4 de marzo no Centro Penitenciario, e posteriormente na sede do Museo Etnolóxico en Ribadavia.