Cursos

Taller O Museo no Cárcere. A Linguaxe Secreta dos Obxectos

Nos museos hai tempo que deixamos de aproximarnos aos obxectos que formas as coleccións coma se se tratase dun fetiche ou unha reliquia que hai que conservar, clasificar e exhibir, para pasar a valoralos como un documento ou testemuño dunha época, dun ámbito social dunhas condicións de vida. Desta idea parte a segunda edición do taller O Museo non cárcere que este ano, baixo a denominación de A Linguaxe secreta dous obxectos, trata de facer comprender o proceso de descodificación dos bens culturais e de facer ver que os obxectos nos falan dos aspectos humanos dá sociedade na que foron funcionais.

O taller que leva a cabo o Museo Etnolóxico dende o pasado día 3 de novembro, coa participación das persoas internas no Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) consiste en que os usuarios, orientados polo persoal técnico do Museo, desenvolvan ao longo de varias xornadas de traballo, un proxecto expositivo en todas as súas fases. En esta ocasión o tema da exposición son eles mesmos.

Cada participante deberá elixir un obxecto que forme parte dá súa vida cotiá e realizar unha lectura personalizada do mesmo. O obxecto debe converterse en testemuño dun aspecto dá súa vida non centro, do que é ou do que puido ser, dás súas ocupacións e do seu tempo de lecer, dás súas afeccións e afinidades, dos seus receos e os seus rexeitamentos, dás súas fantasías e inquietudes, etc.

Unha vez realizada a lectura do obxecto, e baseándose nesta, a fotógrafa Mar Caldas realizará unha interpretación creativa trasladando ese obxecto e a súa mensaxe a unha obra de arte, para finalmente, expolos conxuntamente baixo un mesmo discurso expositivo. A exposición inaugurarase o próximo día 4 de marzo no Centro Penitenciario, e posteriormente na sede do Museo Etnolóxico en Ribadavia.

x coloquio galego de museos. Museos e comunicación

programa_fin_2-pablo-1.jpgXa podemos consultar o programa definitivo do "X Coloquio Galego de Museos".

Do día 2 ao 4 de outubro do presente ano terá lugar no Museo Etnolóxico o "X Coloquio Galego de Museos" baixo o tema de "Museos e Comunicación".

O coloquio dividido en catro bloques temáticos, estructúrase en torno a seis relatorios que servirán de marco para a presentación das comunicacións.

A data límite de presentación de comunicacións é o 14 de xullo de 2008. Na segunda quincena do mesmo mes se lles comunicará aos remitentes a resolución da Comisión.

Os textos íntegros dos relatorios e comunicacións deberanse entregar no momento da súa presentación definitiva para poder proceder á edición das actas. programa_definitivo.pdf

procedementos de fotografía en cor, pautas de deterioración e sistemas de permanencia

O curso, impartido polo profesor Ángel Fuentes, desenvolverase desde o día 26 ao 28 de maio nas dependencias do Museo Etnolóxico.

Está aberto o prazo de inscripción. As persoas interesadas póden poñerse en contacto coa coordinadora Mª José Ruíz Vázquez.

abrir tríptico pdf

procedementos de fotografía en cor, pautas de deterioración e sistemas de permanencia

O curso, impartido polo profesor Ángel Fuentes, desenvolverase desde o día 26 ao 28 de maio nas dependencias do Museo Etnolóxico.

Está aberto o prazo de inscripción. As persoas interesadas póden poñerse en contacto coa coordinadora Mª José Ruíz Vázquez.

abrir tríptico pdf

Curso Materiais fotográficos de copia. Morfoloxía, identificación e diagnóstico

Baixo o epígrafe de fotografía atópanse numerosos procedementos cunha identidade propia que require ser coñecida para poder ser preservada. Aprender a identificar as estruturas morfolóxicas das copias fotográficas é a clave en que reside a permanencia dun patrimonio plural e insubstituíble; e, é tamén o obxecto deste curso.

Primeiros encontros coa cultura do viño. A creación dun museo galego do viño. Estudios, programa e proxectos

presentacion.jpgOs dias 26 e 27 de xaneiro tivo lugar no Centro Comarcal de Ribadavia, e organizado polo museo Etnolóxico os Primeiros encontros coa cultura do viño.Estas xornadas teñen como obxecto a presentación e debate dos traballos de documentación realizados por un equipo técnico interdisciplinar, para a elaboración do proxecto museolóxico do Museo Galego do Viño. Diversos autores fixeron un traballo de campo de orde etno-histórica: xeografía, arte, agronomía, historia, filoloxía e economía, aplicados tanto a comarca do Ribeiro como a outras comarcas vitivinícolas galegas; os resultados dos mesmos documentan aspectos clave para desenvolver os proxecto do futuro MUSEO GALEGO DO VIÑO e son expostos nestas xornadas para abrir un foro de debate.

As xornadas complétanse cunha visita a sede deste futuro museo, Rectoral de Santo André de Camporredondo, magnífica construcción do s. XVIII cunha arquitectura xa concebida para actividade vitivinícola

alumnos.jpg sbrado-1.jpg

Relatores

 • Manuel Vilar Álvarez. Viño e identidades locais
 • Santiago Prado Conde. Museo Galego do Viño. Equipo documental Monterrei, Ribeira Sacra e Valdeorras
 • Xose Luis Sobrado Perez. O viño no medievo. Unha achega ó mundo do viñedo na Galicia medieval
 • César Fernandez Portal. A viticultura do norte peninsular
 • Felipe Castro Pérez. Aproximación á historia da vitivinicultura galega no século XIX e na primeira metade do século XX
 • Anxo Collarte Pérez. A vitivinicultura galega no século XX
 • Francisco Javier Pérez Martínez. O produto turístico rutas do viño
 • Francisco Fumega Piñeiro. Consideracións bioxeográficas para a implantación do viñed
 • Emilio Cuiñas Otero. Funcións turísticas dos territorios vit
 • Fátima Braña Rey. Museo do Viño. Metodoloxía
 • Juan Manuel Rodríguez Rodríguez. A cultura do viño na Galicia do Antigo Réxime
 • María Jesús Blanco Piñeiro, Sonia López Calvo, Manuel Seoane Feijoo Proxecto Arquitectónico. Visita Santo André de Campo Redondo
 • Luis Domínguez Castro. Historia da viticultura galega no marco dun proxecto de Museo do Viño de Galiza
 • Equipo técnico Museo Etnolóxico Apuntamentos para un proxectos museolóxico do Museo Galego do Viño

Curso: Preservación de fondos fotográficos patrimoniais. Técnicas de ingreso

curso_fotografia.jpgDo 3 ao 6 de Setembro de 2006

Obxecto do curso

A conservación dos bens culturais é unha estratexia complexa que require dunha coidada planificación. O ingreso de novos fondos precisa de coñecementos específicos que garantan a adecuada planificación. A apertura apresurada de caixas e embalaxes pode carrexar a perda de aspectos primordiais para establecer o perfil dos fondos e interpretar as posibles lecturas. Moitos artefactos poden manter unha actividade química e biolóxica que pode comprometer as nosas coleccións. Un ingreso seguro debe prever os riscos, avaliar os materiais, confirmar criterios e tomar decisións. Un mal ingreso é un cabalo de Troia que pode comprometer, de maneira dramática, os recursos económicos e humanos dunha institución.

A miúdo só unha parte dos fondos cumpren os criterios que marca a política de colección dunha institución e teremos que tomar decisións que afectan o conxunto. Establecer que parte se ingresa e que parte non, como pode facerse de forma segura e que cousas requirirán algún tipo de tratamento, sen que ningún destes pasos supoña borrar algunha das pegadas que o fondo ofrece como tal, é esencial. Non podemos comprometer orzamentos en materiais que non competen á institución nin desmembrar un fondo. Chegar a unha solución que sexa á vez satisfactoria para a política da colección, o fondo que se ingresa e o resto de materiais custodiados, precisa da análise, a documentación e o método.

Profesor

Angel Fuentes de Cía. Conservador-restaurador de material fotográfico. Formado na Univesidade de Zaragoza e na Escola de Belas Artes de Zaragoza especializouse no Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology de Rochester, Nueva York. Impartiu máis de 100 cursos e realizou máis de 60 diagnósticos e traballos de restauración de coleccións fotográficas en diversas institucións e Universidades de España, Alemania, Estados Unidos, Portugal, México, Argentina e Chile.

Curso: As fronteiras e as identidades raianas entre Portugal e España

Curso_Veran_06.jpgDo 12 ao 15 de Xullo de 2006

O curso plantexa entre os seus obxectivos, a creación de espazos de pensamento e de encontro transfronteirizo entre Portugal e España, propuganando a creación dun campus transnacional, internacional e transfonteirizo. A máis, convida á reflexión sobre as relacións ibéricas, para superar definitivamente o vivir de costas.

Establecidos os obxectivos e delimitado o campo de estudo, reúnense un conxunto de especilistas en Ciencias Sociais e Humanidades coa finalidade de axudarnos na recuperación e o análisis das memorias da «raia».

Distribuir contido