Xeral

A vaixela

poldras1.jpgO I.E.S O Ribeiro, leva a cabo este curso un proxecto de traballo de deseño, tomando como base de estudo unha selección de elementos da vaixela de uso común.

O proxecto está dirixido polo profesor José Manuel Rodríguez Alonso "Poldras" para alumnos de Educación Plástica de 4º curso de E.S.O. e na mesma participan 15 alumnos.

A vaixela

poldras1.jpgO I.E.S O Ribeiro, leva a cabo este curso un proxecto de traballo de deseño, tomando como base de estudo unha selección de elementos da vaixela de uso común.

O proxecto está dirixido polo profesor José Manuel Rodríguez Alonso "Poldras" para alumnos de Educación Plástica de 4º curso de E.S.O. e na mesma participan 15 alumnos.

Obradoiro de Olaría

traballo-dos-alumnos-ies-o.jpgActividade orientada a alumnos/as de 3º e 4º de secundaria na que tomando como eixe director a cerámica, abórdanse diferentes áreas de coñecemento. A actividade implica a observación secuenciada dos obxectos elixidos e a posterior dirección polos profesores das distintas áreas. O profesorado conta en todo momento con soporte bibliográfico e técnico aportado pola Institución.

Obxectivos

 • O estudio da cerámica como forma técnica
 • O seu uso e función

Áreas de coñecemento

1.- Ciencias Sociais

 • Economía: O viño, economía de autoconsumo. A matanza
 • Sociedade: A produción cerámica dentro dunha sociedade agraria. Desenvolvemento dos distintos obradoiros alfares. Valoración das diversidades culturais.
 • Xeografía: Áreas xeográficas socioeconómicas e culturais. Aproveitamento dos recursos naturais.
 • Valoración do patrimonio cultural e artístico cara unha conservación

2.- Educación Plástica e Visual

 • Estudio dos diferentes elementos estéticos das formas cerámicas
 • As diferentes formas alfares para interpreta-las imaxes e as formas do contorno natural e cultural.
 • A consideración do feito artístico como parte integrante do patrimonio cultural
 • Desenvolvemento de hábitos de observación, atención, precisión e pulcritude.

3.- Lingua Galega

 • Coñecemento de linguaxes específicas. Estudio dun vocabulario específico e cambiante segundo as distintas rexións xeográficas.
 • Valoración das variedades xeográficas do galego

4.- Matemáticas

 • Estudio das diferentes medidas de capacidade
 • Estudio de formas xeométricas (tanto na estrutura como na decoración)

Cos traballos dos alumnos abórdase (cando é posible) unha exposición final en cuxo deseño son partícipes.

Distribuir contido